Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Штампај
 САВЕТ ЗА СТАРЕЊЕ И СТАРОСТ

Влада Републике Србије донела је Одлуку да оснује Савет за питања старости и старења 11. октобра 2007. године, као своје стручно и саветодавно тело. Рад Савета и његових радних тела финансира се из буџета Владе Републике Србије.

Ова Одлука допуњена је Решењем о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за питања старости и старења 12. априла 2013.

Савет има 20 чланова, а за председника Савета именована је Бранкица Јанковић, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Према Одлуци о образовању Савета за питање старости и старења задаци Савета су да:
  • разматра питања старења, друштвеног и економског положаја старих лица, могућности коришћења њихових радних и стваралачких потенцијала и учешћа у развоју друштва, привредном и јавном животу;
  • покреће одговарајуће иницијативе за унапређење сарадње са државним органима, стручним, хуманитарним и струковним организацијама и удружењима ради побољшања квалитета живота у старости, разматра питања унапређења научних и стручних дисциплина у области геронтологије, покреће иницијативе за измене и допуне прописа који регулишу питања од значаја за социјалну сигурност и квалитет живота у старости и предлаже унапређивање и усмеравање међународне сарадње у овој области.

На првој конститутивној седници у новом сазиву, одржаној 11. јуна 2013. године, Савет је усвојио Пословник о раду којим је предвиђено да стручну и административно-техничку потпору Савету пружа Републички завод за социјалну заштиту, у сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике.

После конституисања Савета, за потпредседника Савета изабран је др Милош Немањић, председник Геронтолошког друштва Србије, a за секретара овог тела Невена Рајковић, саветник у Републичком заводу за социјалну заштиту.

На оснивачкој седници усвојен је и Програм рада Савета у наредном периоду.

Савет за питања старости и старења настојаће да побољша положај старијих особа, да омогући остваривање њихових људских права, да развије међугенерацијску солидарност, сузбије дискриминацију и смањи сиромаштво старих, као и да унапреди њихову здравствену и социјалну заштиту, те да обезбеди помоћ породицама које брину о својим остарелим члановима.

Такође, Савет ће тежити да омогући што шире креативно учешће старијих грађана Србије у животу заједнице.


Преузмите документацију:

 

 Решење о разрешењу и именовању чланова Савета

 Чланови Савета за питања старења и старости

 Извештај са прве конститутивне седнице Савета

 Извештај са друге седнице Савета

 Извештај са треће седнице Савета 

 Евалуација примене Националне стратегије за старење  

 

 АРХИВА

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО