Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Искуства из Аустралије Штампај
8. септембар 2016.

УСЛУГЕ ИНТЕНЗИВНЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ

Стручни скуп „Услуге интензивне подршке породици у Аустралији/Мелбурн“  одржан је 29. августа 2016. године у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту. Своје богато професионално искуство са учесницима скупа поделила је Марија Вељовић,  социјална радница из  организације MacKillop у Мелбурну.

Детаљније...
 
Годишњи извештаји о раду центара и установа за 2015. Штампај
12. август 2016.

СИНТЕТИЗОВАНИ ИЗВЕШТАЈИ
О РАДУ ЦСР И УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Републички завод за социјалну заштиту је, у оквиру послова на праћењу и извештавању о систему социјалне заштите, сачинио извештаје о раду центара за социјални рад и установа у систему социјалнe заштите за 2015. годину и доставио их ресорном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
На основу појединачних извештаја о раду, сачињено је шест синтетизованих извештаја у којима су информације подељене у целине које представљају:

  • нормативни основ и оквир деловања
  • опште податке о капацитетима установа
  • структуру и карактеристике корисника
  • обим и врсту пружених услуга социјалне заштите и
  • закључке и препоруке.

Поред наведених шест синтетизованих извештаја, сачињен је и посебан извештај о деци у систему социјалне заштите и ефектима мера и услуга које систем социјалне заштите обезбеђује деци.
 
 

 
 
Примена васпитних налога Штампај
22. јун 2016.

ЗАВРШЕН ПРВИ ДЕО ЦИКЛУСА ОБУКА

 

Републички завод кроз своје програмске и пројектне активности континуирано ради на унапређењу положаја и права деце у сукобу са законом у Републици Србији. Посебна пажња је посвећена стварању претпоставки за примену диверзионих мера. Израда стандарда и процедура за примену васпитних налога, креирање и акредитација програма обуке усмереног на унапређење компетенција за примену васпитних налога,  подстицање међусекторске сарадње, континуирана подршка процесу примене васпитних налога у четири града (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), израда смерница за писање налаза и мишљења органа старатељства  само су неке од активности Републичког завода у овој области.

 

 
Детаљније...
 
Међународни стручни скуп Штампај
29. март 2016.

„Пракса и потенцијали у области заштите деце у Србији”

 

У организацији Републичког завода за социјалну заштиту и Центра за интеграцију младих, 24. марта 2016. године одржан је међународни стручни скуп „Пракса и потенцијали у области заштите деце у Србији”. Скуп је организован у оквиру регионалног пројекта “Регионални ресурсни центар за заштиту деце (РРЦ) за југоисточну Европу” (South Eastern Euprope Child Protection Hub), који се реализује у периоду од 2015 - 2017 године, у сарадњи са партнерским организацијама из осам земаља у региону.

 
Детаљније...
 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије

 Процена вредности и ефективности социјалне заштите - SAVE


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО